ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE PROIZVOĐAČA (homologacije) REQUEST FOR MANUFACTURER’S CERTIFICATE (homologation)

  1. Podaci fizičke ili pravne osobe koja podnosi zahtjev za izradom potvrde proizvođača
  Data of the End or Business Customer applying for the manufacturer’s certificate


  2. Podaci fizičke ili pravne osobe za koju se izdaje potvrda proizvođača
  Data of the End or Business Customer for whom the manufacturer’s certificate is issued


  3. Podaci o vozilu koje se uvozi u RH
  Data of the vehicle imported into the Republic of Croatia  4. Podaci o uplati i primatelju uplate za izradu potvrde proizvođača
  Payment and the recipient data for the issuing of the manufacturer’s certificate

  Primatelj | Recipient: Grand Dalewest d.o.o., Ljubljanska avenija 4, 10 090 Zagreb, Croatia
  IBAN: HR4123600001102720367
  Model plaćanja | Payment model: 00
  Poziv na broj | Reference number: zadnjih pet brojeva šasije vozila koje se uvozi u RH | last five digits of the chassis number
  Svrha uplate | Purpose of payment: Izdavanje potvrde proizvođača | Issuing of the manufacturer’s certificate
  Iznos | Amount: 400 HRK (PDV uključen) | 400 HRK (VAT included)
  * Nakon izdavanja izrađene potvrde proizvođača i računa izvršene usluge povrat sredstava nije moguć.
  ** Plaćanje je moguće izvršiti općom uplatnicom ili Internet bankarstvom.
  *** Rok izrade potvrde proizvođača je 48 sati od dana podnošenja zahtjeva za izdavanjem potvrde proizvođača. Nepotpuno ispunjen zahtjev i/ili zahtjev bez traženih obveznih priloga neće biti obrađen.
  * After the issuing of the manufacturer’s certificate and the invoice for the performed service no refund is possible.
  ** Payment can be made by general payment slip or by Internet banking.
  *** The deadline for issuing a manufacturer’s certificate is 48 hours from the day of submitting the request for issuing a manufacturer’s certificate. Incomplete application and / or application without required mandatory attachments will not be processed.

  Obavezni prilozi | Mandatory attachments:

  • sken kopije inozemne prometne dozvole vozila koje se uvozi u RH | scanned copy of foreign traffic licence of vehicle imported into the Republic of Croatia
  • dokaz o uplati za izradu potvrde proizvođača (400 HRK, PDV uključen)| proof of payment for the issuing of the manufacturer’s certificate (400 HRK, VAT included)


  Potpisom ovog Zahtjeva, dobrovoljno dajem privolu da se osobni podaci navedeni pod točkama 1., 2. i 3. ovog Zahtjeva koriste od strane društva Grand Dalewest d.o.o. (Ford Hrvatska), Grand Automotive zastupanje u osiguranju d.o.o., a sve sa svrhom dostave informativne i neobvezujuće ponude osiguranja vozila.
  Moje osobne podatke iz ove privole ne smije se koristiti u druge svrhe osim i jedino u svrhu radi koje dajem ovu privolu. Potpisom ove privole, izjavljujem da sam upoznat/a s pravom traženja pristupa  mojim  osobnim podacima, njihovim ispravkom, brisanjem i ograničavanjem obrade kao i da mogu u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.
  Sve dodatne informacije možete dobiti slanjem upita na e-mail: homologacije@ford.hr ili pozivom na broj Odjela homologacija: +385 1 3710 505. | All additional information can be obtained by sending an inquiry to e-mail: homologacije@ford.hr or by calling the number of the Department of homologations: +385 1 3710 505.